منوی دسته بندی

بن مورا

روی مو های خود سرمایه گذاری کنید، این تاجی است که بن مورا برای شما فراهم می کند.

می دانستید

استفاده از اکسیدان مناسب، درست به اندازه ی رنگ موی مرغوب، در سلامت و درخشندگی موهای شما نقش دارد.

می دانستید

هر تار موی انسان، می تواند به قدری بلند شود که به وزن 100 گرم برسد.

می دانستید

اگر با مواد شیمیایی و رنگ موی نامناسب به پیاز مو آسیب بزنید، هیچ راهی برای رشد مجدد آن وجود ندارد.
برای مشاهده جدید ترین پست اینستاگرام بن مورا کلیک کنید.
پست اینستاگرام